Бељаница

БЕЉАНИЦА- краљица источне Србије

Бељаница је једна од највећих кречњачких планина источне Србије. Налази се између слива реке Млаве и жагубичке котлине на северу и слива реке Ресаве на југу. Пружа се од запада ка истоку у дужини од 24 км, са просечном ширином од око 12 км. Захвата површину од 309 км², од чега 246 км² изразит крашки рељеф у кречњацима. Северни део је висораван са многим вртачама, увалама и слепим долинама. Јужни део је стеновит, кречњачки гребен који стрмим одсеком пада у клисуру реке Чемернице, десне притоке реке Ресаве. У гребену су многобројне пећине, од којих су најпознатије Велика Атула и Радошева пећина које су и заштићене као Споменици природе. У подножју гребена налазе се Мало и Велико врело, а у подножју северног обода врело Млаве код Жагубице.

Више